Bitcoins blir skatte- og momsbelagt

Er du i besittelse av nettvalutaen Bitcoins? I så fall må du nå betale både skatt og moms, det har Skatteetaten besluttet.

Bitcoins blir verken sett på som en valuta eller en finansieringstjeneste og vil nå slå rett inn i selvangivelsen din dersom du har handlet med nettvalutaen.

De populære, men omdiskuterte Bitcoins ble skapt for fire år siden og reguleres ikke av noen sentralbank eller offentlig myndighet. I tillegg forblir brukerne anonyme, noe som har fått mange til å frykte at den digitale valutaen er et utmerket middel for kriminelle.

Nå har også den norske Skatteetaten besluttet hvordan man skal forholde seg i forhold til Bitcoins.

- Skattedirektoratet ser på Bitcoins som et formuesobjekt, og skatteloven sier at gevinst ved salg av formuesobjekter er skattepliktig inntekt, sier seksjonssjef i Skattedirektoratet, Heidi Lindsbjørn, til E24.

Det betyr at dersom du er i Bitcoins-besittelse blir du nå tvunget til å betale 28 % skatt av gevinst fra salg. I tillegg må verdien føres i selvangivelsen og eventuell formueskatt betales.

Næringsdrivende skal også, i følge Skatteetaten, betale moms på all omsetning med Bitcoins.

Kontroversielt

I den norske Skatteloven er gevinstbeskatning på utenlandske betalingsmidler til personlig bruk unntatt, mens merverdiavgiftloven sier at omsetning og formidling av finansielle tjenester, utføring av betalingsoppdrag og omsetning av finansieringstjenester er unntatt moms.

- Skattedirektoratet vurderer at Bitcoins ikke kan vurderes som gyldige betalingsmidler eller som en valuta, og vi er derfor nødt til å følge skatte- og momsplikten, sier Lindsbjørn.

Atle Melø er skatteadvokat og mener Skatteetaten er på syltynn is.

- Problemet i saken er at Skatteetaten sammenligner Bitcoins med et ordinært betalingsmiddel i forhold til beskatning, mens det i relasjon til momsen er en momspliktig elektronisk tjeneste og ikke et betalingsmiddel, sier Melø.

Han mener også det er et prinsipielt spørsmål hvorvidt man skal kunne skattelegge virtuelle verdier.

- Kanskje er dette mer enn luftboble enn et formuesobjekt, men til syvende og sist kan dette bli et spørsmål for domstolene, sier advokaten.

Top 10 er den erfarne spillerens definitive guide til online casinoer. Sørg for å besøke oss regelmessig for å lese om ny informasjon og de siste oppdateringene